เครื่องเชื่อม MIG-MAG

เครื่องเชื่อมคาร์บอน เครื่องเชื่อม MIG MAG งานเชื่อมนี้จะมีคุณภาพงานสูง เหมาะกับการเชื่อมงานได้ทุกประเภท เชื่อมโลหะได้เกือบทุกชนิด เหล็ก สแตนเลส อลูมิเนียม ทองแดง เหล็กเหนียว ช่างที่ใช้ต้องมีความชำนาญ และความละเอียดอ่อน การเชื่อมMIG สามารถเดินแนวเชื่อมได้อย่างต่อเนื่องและ เร็วกว่าการเชื่อมไฟฟ้าที่ใช้ธูปเชื่อมที่ต้องเปลี่ยนธูปเชื่อมบ่อยๆ การเชื่อมMIG บางรุ่นสามารถเชื่อมแบบธรรมดาโดยใช้ธูปเชื่อมได้ แต่ต้องมีแหล่งจ่ายไฟและใช้แก๊ส ไม่เหมาะกับการเคลื่อนย้ายบ่อยๆ เพราะต้องใช้กระแสไฟสูง

11 รายการ(s)

ต่อหน้า

ตั้งค่าตามลำดับมากไปน้อย

11 รายการ(s)

ต่อหน้า

ตั้งค่าตามลำดับมากไปน้อย